Gazi Hastanesi bünyesinde çocuk fizik tedavi birimi için temin edilen 65” masa ünitesi projelendirilerek GİRİŞİMPARK tarafından teslim edilmiştir. Android platformunda çalışan ünite özel eğitim yazılımı sayesinde, teknolojinin çağdaş yönünün tıbba uygulanmasına güzel bir örnek teşkil etmektedir.